VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


Varstvo osebnih podatkov


Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli namerno posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Podatki, ki nam jih boste posredovali, ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, razen za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo z registriranimi člani portala in naše spletne trgovine.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.

Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite in tudi naknadno spremenite. Izbrišete pa jih lahko tudi tako, da nam pošljete zahtevo na naš e-poštni naslov.